שיתופי פעולה

מרכז Sungaia מציע לכם להצטרף ולהפוך לשותפים ומסייעים להשכנת שלום והשבת האהבה למי שכבה נר הזוגיות שלהם, למי שנמצאים בהליך גירושין, ולמי שמעוניין למצוא את הדרך חזרה לזוגיות.

על הפניית זוג לגישור, המתחייב לתהליך גישור מלא, יתוגמלו המפנים חלק מעלות התהליך.