חיפוש
  • nitzap

החלטות ומגמות בפסיקה ובחקיקה התואמת תמורות חברתיות מתקדמות

בשל שכיחות גבוהה של מקרה הגירושין והפרידה בישראל, הן בשל ההכרה ביכולת השינוי של אינדיבידואל הן בשל התפתחות השוויון בין המינים ועצמאותן של נשים ישנה הבנה שמותר להתקדם ולשנות סטטוס ומבנה משפחתי במינימום נזקים בשל השינוי.

מגמה ברורה שהקושי והשינוי מהווים הזדמנות , אם מנהלים נכון את היציאה משלב אחד למעבר לשלב הבא בהתפתחותנו כרקמה אנושית אחת וזה מתחיל בתא הגרעיני וכלה על כל הכלל.

למדנו ובגרנו בחברה הישראלית לתובנה שהצדדים לסכסוך יצטרכו להמשיך ולקיים מערכת יחסים ביניהם גם לאחר סיום ההליך המשפטי, אם כאחים במשפחת האנושות והרכבה, אם כבני משפחה הגרים יחד, אם שכשותפים עסקיים, והחשוב ביותר - אם, במקרה של פרידה בין הורים, כשותפים לגידולם ולדאגה לרווחתם הפיזית והנפשית של ילדים.

כך מהפרט של הפרט , למדנו, שהתנהלותה של התדיינות משפטית בסכסוך משפחתי, הכוללת הגשת כתבי תביעה שבהם מטיחים הצדדים האשמות זה כנגד זה, הבאת עדים וקיום חקירות וחקירות נגדיות בין כותלי הערכאות השיפוטיות, יוצרת מחסומים ומכשולים חדשים בקשרי המשפחה, מביאה להקצנה בעמדות הצדדים ובכך מקשה את יישובו של הסכסוך האישי-רגשי.

לפיכך אחת מהמלצות ועדת שניט בדבר "עידוד שיתוף הפעולה בין ההורים וצמצום ההתדיינות בענייני הילדים"

הואיל ונקודת המוצא של החוק המוצע היא עקרון "טובת הילד" כשיקול ראשון במעלה, יש לעודד הידברות בין ההורים, באמצעות גישור או ייעוץ טיפולי, שיאפשר לממש זכויות הילד בדרכי שלום ולמנוע מהילד פגיעות הכרוכות בהתדיינות בבית המשפט בעניינו. על כן מוצע לקבוע כי ההורים חייבים להשתתף בפגישת מהו"ת - מידע, היכרות ותאום - לפני הגשת תובענה בענייני האחריות ההורית, כדי לנסות להביאם להסכמה, בעזרת מגשר או יועץ טיפולי. כאשר ההורים לא הגיעו להסכמה, כל אחד מההורים יידרש להגיש לבית המשפט הצעה להסכם הורות בעניין אופן מימוש אחריותם ההורית כלפי ילדם. המודל של הסכם ההורות המוצע, פורס בפניהם רשימת הנושאים הדורשים הסדרה במסגרת אחריותם ההורית במכלול עניינים הנוגעים לשגרת החיים של הילד. הפרדתם של נושאים אלה מיתר מרכיבי סכסוך הגירושין, באה להבטיח כי הנושאים הקשורים לילדים והדאגה לצרכיהם לא יושפעו מנושאי הסכסוך האחרים שבין ההורים."

ואכן , בעשורים האחרונים , לאור החלטות אופרטיביות יישומיות ברורות , החלטות שיפוטיות המקנות תוקף משפטי להמלצות . הרי שכבר אין המדובר רק במילים יפות של ועדות .

ומאי משמע?

במאמרי אקח מקרה שפורסם מהעת האחרונה , מקה בו שופט בית משפט לענייני משפחה בנצרת, נאלץ להוציא צו הגנה לטובת ילדות, לא מפני הוריהם אלא מפני הקונפליקט שאלה גורמים להם .ממש כך.

בעיני בהחלטה זו , כב' השופט זגורי, עושה שימוש ראוי במהות ובסמכויותיו המיוחדות ביושבו כבית המשפט לענייני משפחה . מצטרף בהחלטתו למגמה ברורה לפיה ניתנת משמעות יישומית והעמקת מדיניות אכיפה הכוללת תוקף מחייב להגנה על ילדים מנזקי המאבק עצמו וחיזוק המגמה ליישוב סכסוך בדרכי הידברות גישור וטיפול.

כאמור לעיל, מוענק תוקף משפטי מחייב להמלצות ומילים שעד כה היה קושי ליישמן ללא שיתוף פעולה בין הורים. לעניין זה אעז ואוסיף אומר, שרק מי שמבין ומצוי בין הורים המצויים בעוצמת קונפליקט קשה מבין עד כמה הם בעצמם נזקקים לעיתים לעזרה וחילוץ מהמצב הנפשי והקונפליקט בו שרויים. הרבה תלוי במי יפגשו במצוקתם זו, האם את מי שיחוש כי יכול להרוויח ממצב המלחמה והסיכסוך או מי שמוכן יהיה לעשות כל שביכולתו לחלצם ממצב מלחמה להסדרה באמצעות פישור וגישור בסיומו יגיעו להסכמות כפתרון המועיל היעיל והמטיב עבורם.

כך למשל, על אף שמדובר בשופטים, על שופטי בית המשפט לענייני משפחה, בהרבה מצבים נדרש להיות פחות שיפוטיים ויותר יצירתיים. לייצר להורים מנגנון לפתרון הכולל מינוי וטיפול , ברוב המקרים ,בנוסף, על בית המשפט יהיה לפקח על הביצוע ובכך בהכרח המותב מתאמץ יותר ובהכרח מטיב עם משפחה ולכן לא מעט מכנים העיסוק – דיני נפשות. לשם הדיוק נציין את הברור שכמו בכל תחום ומקצוע , יש ויש.

ובמאמרי אבקש להדגיש את היש , הלכה למעשה, בית המשפט לענייני משפחה , דן לפי הכלל , שופט אחד למשפחה אחת , כלל זה בעל משמעות עמוקה ורחבה עבור הצדדים כי לא יוכלו ל"שחק" בין מותבים כאחת הטקטיקות הנלוזות המוכרות להשגת יתרונות במאבק .

השופט יכול להוביל אותם בדרך לא דרך, וזו הדרך במקרה כגון זה , בנצרת , ניכר שזוהתה הטקטיקה למן ההתחלה! ואם יתמזל מזלם יטרח המותב למענם. ולכן אין לראות בהחלטה כגון זו של בית המשפט בנצרת כהגזמה או עונש, אלא להיפך.

המדובר בדרך יצירתית למה שמכונה עידוד שיתוף הפעולה בין הורים מבלי להקנות יתרון או הפסד לאף אחד.

לדידי, ההתערבות השיפוטית בדרך זו כוללת אף הבטחה בצידה למן תחילת ההליך, שהמאבק לא יועיל להם , ולא יקנה הישגים, להיפך. בכך אף מהווה חסכון רב בעלויות המלחמה. ככל שלא השכילו לפנות לגישור מלכתחילה. בית המשפט עושה שימוש בסמכויותיו לתת להם הזדמנות נוספת.

בהחלטה כגון זו השופט אף מנמק מדוע, מהרבה בחינות מוטב להגיע להסדר ולנטרל ילדיהם מהמאבק ביניהם.

ולסיום נימה נעימה מקדמת דנא –

כב' הנשיא אשר גרוניס , (כתוארו אז) ע"א 7577/12 פלונית נ' פלוני. "במלחמות משמורת אין מנצחים, אלא שהקטינים ניזוקים מעצם ניהול המלחמה"

בנוסף מי שמשקיע , לא פוסח ואף טורח למלא תפקידו כגורם מחנך לחברה הרצויה לנו. גם אם נקלענו לסיכסוך ומחלוקת עלינו ללמד עצמנו וילדינו כמו שלמדנו להילחם ללמוד להשכין שלום ולשנות את תודעת המלחמה ביישום והשכנת השלום.

“And the youth of my household were whetted with ambition for spoil. The example of my hand made them train themselves for warfare” OAHSPE , THE VOICE OF MAN,P.2

ודברי השופט במסר חזק וברור - "תשומת לב ההורים – כי הילדות בוחנות התנהלותם. אם הוריהם לא יידעו לפתור מחלוקות בהסכמות, עלולות הקטינות לאמץ דרך התנהלות דומה בחייהן החברתיים. הדוגמא האישית וההורית מתחילה כעת"

“Open Thou the way of peace and love and virtue and truth, that Thy children may rejoice in their lives ...” OAHSPE , THE VOICE OF MAN,P.30 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מחלוקות ופלוגתות הנוגעות לקטינים וקטינות דורשות הכרעות מהירות

לאחרונה פורסמה החלטה מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת , שניתנה על ידי כב' השופט אסף זגורי , בה נדרש הוא להתגבר באמצעות שימוש יצירתי בסמכויותיו המיוחדות על התנגשות בין החלטה לקביעת הסדרי שהות בין אם לבנ

התמרת מאבק בבתי המשפט ליישום השלום בדרכי התדיינות חלופיות

הליך משפטי בעניין של סכסוך משפחתי מתאפיין בכך שלסכסוך המשפטי קדם סכסוך אישי ורגשי המשפיע באופן ממשי על ההליך המשפטי ומושפע ממנו. ישנם מקרים בהם גם היכן שלא קדם סכסוך לסכסוך המשפטי , נוצר סכסוך בשל מעו