חיפוש
  • Sungaia

מחלוקות ופלוגתות הנוגעות לקטינים וקטינות דורשות הכרעות מהירות

לאחרונה פורסמה החלטה מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת , שניתנה על ידי כב' השופט אסף זגורי , בה נדרש הוא להתגבר באמצעות שימוש יצירתי בסמכויותיו המיוחדות על התנגשות בין החלטה לקביעת הסדרי שהות בין אם לבנותיה הקטינות, לבין החלטה שניתנה על ידי מותב אחר שלא היה מודע לאותה החלטה.

כשל פרוצדוראלי של אי קשירת התיקים על ידי המזכירות במערכת נט -המשפט , כשל שגרם לתוצאה לפיה שניתן צו הגנה המרחיק אם מהבית ומבנותיה הקטינות.

לביסוס החלטתו והתגברות על התנגשות בין החלטות שניתנו בסמכות מקבילה , נימק בית המשפט תחילה, כי הגשת הבקשה לצו הגנה על ידי האב כנגד האם , כשעתיים בלבד לאחר שניתנה החלטה להבטחת קשר בתיק יישוב סכסוך בין האם לבנותיה, נעשתה בחוסר תם לב.

כמו כן, הרחיב מסגרת החלטתו ומיהר לקבוע ולקבע חלוקת זמני שהות שוויוניים בין ההורים , ביהמ"ש אף אסר איסור מוחלט על ההורים ועל משפחותיהם לערב את הילדות, ו/או לחשוף אותן לסכסוך ו/או להעביר להם מסרים מסיתים כנגד ההורה האחר או כנגד המשפחה שכנגד ובמסגרת סמכויותיו המיוחדות קבע כי על כל הפרה ישולם סכום של 2,000 שקלים כסקציה להבטחת קיום האיסור.

ואלו אשר חלקו בדבר הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה לקבוע הסנקציות להבטחת ההליך וההחלטה יש להשיב שסמכות זו מוקנות על פי דין , למותב בית המשפט לענייני משפחה , בין השאר מכח סעיף 7 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה – 1995 :

"הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בענינו של קטין, למעט בעניני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין. " (הדגשה י.א.א) .

כב ' השופט זגורי נימק החלטתו בין שאר- "פעלו שני ההורים באופן פוגעני כלפי בנותיהם הקטינות תוך שימוש בהן לצרכי הסכסוך: האב הקליט את הבנות והסית אותן כנגד האם. שני הצדדים הגישו תלונות במשטרה שגרמו לחקירת הקטינות ואף להרחקת האב מהן שלא לצורך תוך הוצאה זמנית של הקטינות למשמורת זמנית אצל הסבתא מצד האב זאת בנוסף לאיבוד עשתונות והתנהגות אלימה באחד המקרים שבהם הילדות סירבו ללכת עמה".

במקרה זה , הסתייע ביהמ"ש בחוו"ד עובדת סוציאלית לחוק הנוער שמסרה התרשמותה - " לאור ההיכרות מהימים האחרונים עם המשפחה עולה כי "רמת הקונפליקט היא גבוהה ביותר ומשפיעה לרעה של הקטינות", עד כדי כך שהיא שקלה להכריז על הקטינות כ"נזקקות", לכנס ועדת תכנון טיפול לשם קביעת דרכי טיפול מתאימות.

לעניין זה: בימ"ש העליון קבע בפסיקה עקבית ורבת שנים כי יש לבחון את טובתו של הקטין הספציפי על פי חוות דעת של מומחים, שהינם: "ברי הסמכא באשר לקביעת טובתו של הילד במישור הרפואי, הפסיכולוגי, או בכל תחום אחר לגביו מונו. הם בעלי הכלים, הניסיון והמומחיות המקצועיים..." )בע"מ 06/27 פלוני נ' פלוני )פורסם בנבו, 2006.05.01 .)

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים עמ"ש 51165-07-20 "...אין מקום לספק בעיני, כי בעניין כה רגיש כגורלם של ילדים, ובהיותם של אלה נתונים בתהליך מתמיד של גדילה והתפתחות, הרי שאך ברי הוא כי על ההחלטה להתקבל על בסיס חוות דעת עדכניות שיעריכו אל נכון את השפעת כל אחת מן התוצאות האפשריות של ההליך על הילדים ועל הוריהם." )בע"מ 06/27 6 פלוני נ' פלוני )פורסם בנבו, 2006.05.01(

במקרה זה, נקבע כי אכן נחוץ במקרה הנוכחי צו הגנה. אך הצו המגן לא צריך להיות מהאם. הוא גם לא צריך להיות מהאב, אלא נחוץ בנסיבות צו הגנה מהסכסוך ומהקונפליקט. ובכך חילץ את הנפשות והעבירם בדרכו המוסמכת והייחודית מנווה הרעה לנווה הטובה ואין אלא לראות בכך דוגמא טובה לשימוש נכון מושכל ומשוקלל בסמכויות הרחבות שהוענקו ,ולא בכדי, למותבים הדנים בענייני משפחה וקידוש ערכה וטובת הילדים. "הדרך הנכונה היא לנרמל את חיי הקטינות ולחבר אותן שוב עם הוריהן". קבע השופט."לתת להן מקום להישמע אך להיזהר מלערבן שוב בסכסוך. להפריד את המגורים בין ההורים ולקבוע חלוקת זמני שהות ברורה. להפסיק לחשוף אותן לחקירות, עדויות והליכים שונים. להפסיק להעביר להם מסרים על המותר והאסור לספר, לא להאשים לפניהן את האב או האם. פשוט לתת להן לחיות את חייהן בשקט תוך מתן תמיכה טיפולית ורגשית מיידית… תשומת לב ההורים – כי הילדות בוחנות התנהלותם. אם הוריהם לא יידעו לפתור מחלוקות בהסכמות, עלולות הקטינו לאמץ דרך התנהלות דומה בחייהן החברתיים. הדוגמא האישית וההורית מתחילה כעת."

והדברים יפים ונכונים לכל, בין אדם למשפחתו, בין אדם לחברו ולעולמו וביננו לבין שכננו , ובין מדינה למדינה כי הכל אישי וחלק בלתי נפרד כחברה אנושית אחת המשנה דרכיה ליישוב סיכסוך בדרכים חלופיות מאשר זירות הקרב השונות.
0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התמרת מאבק בבתי המשפט ליישום השלום בדרכי התדיינות חלופיות

הליך משפטי בעניין של סכסוך משפחתי מתאפיין בכך שלסכסוך המשפטי קדם סכסוך אישי ורגשי המשפיע באופן ממשי על ההליך המשפטי ומושפע ממנו. ישנם מקרים בהם גם היכן שלא קדם סכסוך לסכסוך המשפטי , נוצר סכסוך בשל מעו

החלטות ומגמות בפסיקה ובחקיקה התואמת תמורות חברתיות מתקדמות

בשל שכיחות גבוהה של מקרה הגירושין והפרידה בישראל, הן בשל ההכרה ביכולת השינוי של אינדיבידואל הן בשל התפתחות השוויון בין המינים ועצמאותן של נשים ישנה הבנה שמותר להתקדם ולשנות סטטוס ומבנה משפחתי במינימום